کتاب Authoritarian Legality in Asia : Formation, Development and Transition

[ad_1]

گروهی از کشورهای آسیایی به دلیل مشروعیت اقتدارگرا شناخته شده اند در حالی که توانسته اند به رشد اقتصادی چشمگیری دست یابند. چرا یک رژیم اقتدارگرا درجه بزرگی از مشروعیت را دنبال می کند یا تحمل می کند و چگونه این نوع مشروعیت در آسیا امکان پذیر است؟ آیا انتقال به سمت دموکراسی لیبرال سرانجام اتفاق خواهد افتاد ، و اگر چنین است ، چه نوع درگیری های پس از گذار به احتمال زیاد تجربه می شود؟ این کتاب تجربه های گذشته و فعلی چین ، هنگ کنگ ، کره جنوبی ، ژاپن ، تایوان ، سنگاپور و ویتنام را با هم مقایسه می کند و یک چارچوب مقایسه ای را برای خوانندگان فراهم می کند تا گفتگوی نظری را با مفهوم ارتدوکس لیبرال دموکراسی و حاکمیت قانون انجام دهند.

[ad_2]

source