کتاب Autism, Bullying and Me : The Really Useful Stuff You Need to Know About Coping Brilliantly with Bullying

[ad_1]

همیشه متمایز بودن از میان جمع آسان نیست ، به خصوص اگر نوجوان باشید. اطلاعات زیادی در مورد چگونگی مقابله با زورگویی وجود دارد ، اما بسیاری از آنها متناقض است یا به نظر می رسد که کار نمی کند … اما این راهنما متفاوت است این کتاب به شما کمک می کند تا حقیقت را از داستان تفکیک کنید ، زیرا اشکال مختلف قلدری را بررسی می کند و نادرستی افسانه های رایج مانند “قلدری شما را قویتر می کند” و “نادیده بگیرید و دیگر متوقف خواهد شد” را کشف می کند. شما می توانید تکنیک هایی را برای پاک کردن ذهن خود بیاموزید تا بتوانید با آرامش و اعتماد به نفس به موقعیت های قلدری پاسخ دهید و نسبت به آنچه که هستید مثبت باشید. سرانجام ، این برنامه شامل راهکارهای خود توانمندسازی برای مقابله با اوتیسم در دنیای عصبی و توصیه های عملی است تا بتوانید با هر سناریوی قلدری مقابله کنید.

[ad_2]

source