کتاب Autisme et travail : un défi : Le parcours de la personne autiste, de l'enfance à l'âge adulte

[ad_1]

صد و پنجاه نفر به این تجارت اعتماد دارند. شهادت های آنها ، اغلب ما را لمس می کنند ، ما را به چالش می کشند و زیر سوال می برند. آنها توضیح می دهند که چرا ، در همه جای فرانسه ، افراد حرفه ای تعصبات خود را کنار گذاشته و بیش از حد با تعهدات شغلی به نفع کارگران معلول روبرو شده اند. کتابی برای کمک به بهبود ادغام این زنان و مردان در محیط اجتماعی و شغلی آنها.

[ad_2]

source