کتاب Autonomes Fahren und die Zukunft der Mobilität. Welche ökonomischen Faktoren begünstigen den Fortschritt der Automobilindustrie?

[ad_1]

اگر کسی به چشم اندازهای تولیدکنندگان خودرو اعتقاد داشته باشد ، آینده ترافیک جاده ای می تواند متراکم و بدون تصادف به نظر برسد. رانندگی خودکار باید ایمنی و استقلال بیشتری را تضمین کند. عوامل و شرایط موثر در پیشرفت تحرک رباتیک چیست؟ وضعیت رانندگی خودکار در حال حاضر چگونه است و نظر کارشناسان در مورد آن چیست؟ مسیرهای ممکن توسعه تا سال 2030 کدامند؟ کریستین سیبل سناریوهای بالقوه ای را برای توسعه خودران ایجاد می کند. با این کار ، وی به طور خاص عوامل اقتصادی تأثیرگذار را برطرف می کند و بر اساس پیش بینی های خود ، توصیه های خاصی برای کار در صنعت خودرو ارائه می دهد. از مطالب: – هوش مصنوعی. – توانایی حرکت. – حفاظت از محیط زیست -پذیرش – پذیرفته شدن؛ اتوماسیون؛ شبکه های حمل و نقل

[ad_2]

source