کتاب Autonomous Assessment of Patient Progress. A Software Suite Allowing Objective and Qualitative Assessment of Arm Movements of a Person with Brain or Physical Injury

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی ارشد از سال 2012 در رشته علوم کامپیوتر – متفرقه ، درجه: 1 ، (دانشگاه میدلکس جنس لندن) ، زبان: انگلیسی ، چکیده: این پایان نامه روشی را برای توسعه آزمون FUGL-MEYER با استفاده از Microsoft Kinect ارائه می دهد. روش توسعه برنامه برای آزمون FUGL-MEYER قالب اندازه گیری را از ذهنی به هدف تغییر می دهد. این روش می تواند مسئله قابلیت اطمینان بین آزمایشگر آزمون FUGL-MEYER را حل کند. این برنامه برای محاسبه زوایای مختلف پیوند ایجاد شده است تا بتواند اندازه گیری ها را در قالب هدف انجام دهد و داده ها در یک فایل متنی در پوشه های آزمون مربوطه ذخیره شوند. یک آزمایش اسکلت انسانی برای بررسی فاصله از Kinect با نتایج دقیق تر با حداقل انحراف انجام شد. این پایان نامه برخی ایده های توسعه آینده را نیز ارائه می دهد. هدف اصلی این مطالعه استفاده از این رویکرد در توسعه آزمون FUGL-MEYER برای تقویت استراتژی اندازه گیری فعلی آزمون است.

[ad_2]

source