کتاب Autopsie psychologique d'un auteur d'abus sexuel sur mineurs : Le cas de l'Église catholique

[ad_1]

پس از تقبیح رسوایی سو abuse استفاده جنسی کودک توسط کشیش ها و افراد مذهبی از کلیسای کاتولیک ، یک هجوم رسانه ای رخ داد که سوالاتی را در مورد میزان پدیده سو abuse استفاده جنسی از خردسالان ایجاد کرد. از آنجا که هیچ منطقه ای از این سیاره در امان نمانده است ، ضروری است که ما واقعاً از زیر و بم این پدیده آگاه شویم. از این نظر ، این کار بخشی از نبردی پویا در برابر این مشکل از طریق تجزیه و تحلیل عمیق شخصیت این نوع متجاوز است.

[ad_2]

source