کتاب Avatar, The Last Airbender: The Shadow of Kyoshi (The Kyoshi Novels Book 2)

[ad_1]

قسمت حماسی و غیرقابل قبول آواتار پرفروش نیویورک تایمز ، The Last Airbender: The Rise of Kyoshi Kyoshi ، به عنوان آواتار واقعی تقویت شده است – اما با هزینه ای وحشیانه. کیوشی پس از اینکه مربیانش از بین رفتند ، به چهار کشور سفر می کند و برای حفظ صلح تلاش می کند. اما هرچه شهرت وی افزایش یابد تهدیدی مرموز از دنیای روح ظاهر می شود. برای متوقف کردن این مسئله ، کیوشی ، رنگی و متحدان اکراه آنها باید قبل از نابودی جبران ناپذیر چهار ملت متحد شوند. این پیگیری چشمگیر ادامه سفر کیوشی از دختری با ریشه فروتنی تا پیگیری بی رحمانه عدالت است که قرن ها پس از تبدیل شدن به آواتار هنوز از آن ترسیده و او را تحسین می کند.

[ad_2]

source