کتاب Avec ou sans l'Europe : Le dilemme de la politique française d'armement

[ad_1]

ساموئل بی اچ فور با بیش از 150 مصاحبه ، غوطه وری بی سابقه در سیاست فرانسه را برای دستیابی به فن آوری های نظامی ارائه می دهد كه دولت می تواند دفاع از سرزمین ملی را تضمین كند و عملیات خارجی را انجام دهد. نویسندگان Samuel BH Faure یک مدرس علوم سیاسی در Science Po Saint-Germain-en-Laye و یک محقق دانشیار در آزمایشگاه CNRS Printemps در دانشگاه پاریس-ساکلی است. وی دکترای خود را از علوم پو پاریس دریافت کرد و یک محقق مدعو در دانشگاه هاروارد ، دانشگاه آکسفورد و کالج کینگز ، لندن بود. کتاب دوم او ، با یا بدون اروپا.

[ad_2]

source