کتاب Aventures et mésaventures de deux profs hilares et déconfits : Témoignages

[ad_1]

آنها معلم هستند. آنها مانند صدها معلم دیگر در مدارسی که همه شما تحصیل می کنید کار می کنند. کابوس برای برخی از دانش آموزان ، مدل برای دیگران ، خود را وقف بخشهای مختلفی می کنند که باعث خوشحالی نیروگاه بنزین برای آنچه نامیده می شود ، مطابق دولت ، آموزش ملی یا حتی دستورالعمل های کلی ، و آنها در شهادت خود س questionsالات زیر را مطرح می کنند : اگر معلمان هنوز حق تدریس دارند ، آیا Reserve حق مجازات دارد؟ یک کار ساده مهد کودک ، یا حتی گاهی اوقات ، پرستاری از کودک؟ چگونه دانش آموزانی را که می خواهند ایدئولوژی ، فلسفه و شرایط اجتماعی خود را در برابر آزمون مدرسه قرار دهند ، ایجاد می کنید؟ و سپس … آیا باید هر روز از اینکه یک تفنگ وارد دبیرستان های ما می شود ، بترسیم؟

[ad_2]

source