کتاب Avenues de la liberté : Roman

[ad_1]

در گینه اتحادیه های کارگری مرکزی اعتصاب عمومی نامحدود را آغاز کردند. کشور فلج شده است. به زودی غذا ، پول ، برق ، آزادی و آرامش خاطر ساکنان به پایان خواهد رسید. در منطقه T مغازه ها غارت شدند. سربازان به صحنه می رسند ، برخی از مردان جوان را می کشند و متوقف می کنند. نیلونی نجات یافته است. با این حال ، جوان بازان ، که این دستگیری ها را یک بی عدالتی خاص می دانست ، به صف کسانی پیوست که از قبل بسیج شده بودند و در خیابان های کوناکری معترض بودند. زندگی او مسیر دیگری را طی می کند. چقدر او را می برد؟

[ad_2]

source