کتاب Awakening of Spies

[ad_1]

توماس دیلن یک جاسوس بعید است. او توسط MI6 رد شد و او در آنجا به وزارت دفاع پیوست که اولین مأموریت او با شکست ناگواری روبرو شد. سپس او را به طور غیر منتظره ای به ریودوژانیرو فرستادند تا یک بازرسان زیردریایی را که از نیروی دریایی ایالات متحده به سرقت رفته بود ، بازیابی کند. در برزیل ، او متوجه شد که افرادی که احتمالاً طرف او هستند ، MI6 و CIA ، اولویت های خاص خود را دارند و زندگی او قطعاً یکی از آنها نیست. شهر خورشید ، دریا و پلیس مخفی. وقتی دیلن با واقعیت های وحشیانه دیکتاتوری نظامی برزیل روبرو می شود ، می داند که باید به کسی اعتماد کند ، اما به کی؟ تنها چیزی که او به طور قطعی می داند این است که زنی که می خواست به او اعتماد کند از همان ابتدا به او دروغ می گفت. – آیا باید ریسک کنم؟ این یک فیلم سریع در متن John Le Carre و Eric Ambler است.

[ad_2]

source