کتاب Awesome Innovations Inspired by Spiders

[ad_1]

عنکبوت ها ممکن است ترسناک باشند ، اما آنها ترفندهای شگفت انگیزی را می دانند. برخی از گونه ها پرواز را یاد گرفتند. دیگران دوست دارند زیر آب استراحت کنند. ابریشم عنکبوت قوی و مقاوم است. عنکبوت ها از آن فقط برای استفاده از شبکه استفاده نمی کنند. دانشمندان همچنان به تقلید از ابریشم عنکبوت ادامه می دهند. پس از موفقیت ، مردم استفاده های بسیار خوبی پیدا می کنند.

[ad_2]

source