کتاب Awesome Innovations Inspired by Whales

[ad_1]

نهنگ ها بزرگترین حیوانات جهان هستند. آنها در جستجوی غذا در اقیانوس پرسه می زنند و یکدیگر را آواز می خوانند. انسان ها تقریباً نهنگ ها را شکار کردند تا اینکه منقرض شوند. اکنون با آموختن از آنها ، توربین های بادی و فیلترهای آب بهتری تولید می کنیم. نهنگ ها همچنین ممکن است به دارو و تغییرات آب و هوایی کمک کنند. آنها عالی هستند.

[ad_2]

source