کتاب Babylon Rosenheim : Kriminalroman

[ad_1]

اوئر مکس واقعاً می خواهد روزی را به داخل بازگرداند. صاحب میخانه بابل در روزنهایم ، سیلیکون والی ، در زندگی او ظاهر می شود. دوست او ، گانتر ، توسط پلیس و برخی از رهبران جهان زیرین تحت تعقیب قرار می گیرد. بعد از حملات مختلف به پیک های پول ، گونتر میلیونر شد. و آنها خواهان دسترسی به این میلیونها نفر از سران قبایل مونیخ هستند. اما والی ، او گونتر و پول را می خواهد و با او فرار می کند. اینجاست که ماکس آئور وارد می شود و همه چیز سرعت می گیرد …

[ad_2]

source