کتاب Back To 80s: Husband, You Are Under Arrest : Volume 6

[ad_1]

نینگ از خواب بیدار شد و به دهه 80 بازگشت و اولین کاری که کرد تغییر شریک زندگی ازدواج بود. در نتیجه ، مسیر زندگی او کاملاً تغییر کرد. از آنجایی که پرستار جوان ثروتمندترین دختر شد ، زندگی او رونق بیشتری یافت … اما ، اگر شوهر پس از ازدواج اینقدر قوی بود ، چه کاری می توانست انجام دهد؟ ما ازدواج کردیم ، سه قانون تنظیم کردیم. شما اجازه ندارید که یکدیگر را لمس کنید ، در غیر این صورت طلاق خواهیم گرفت. شخصی با جدیت تمام پاسخ داد: من اجازه نمی دهم. آه ، او دوباره در حال بررسی مرزهای طلاق است!

[ad_2]

source