کتاب Backward Science : What Was Life Like Before World-changing Discoveries?

[ad_1]

این کتاب عقب مانده است! در پایان شروع می شود ، در آغاز به پایان می رسد ، و در طول تاریخ سفر می کند تا به شما نشان دهد زندگی قبل از بزرگترین اختراعات و اکتشافات چگونه بوده است. قبل از استفاده از تلفن های هوشمند ، تلویزیون ، اتومبیل یا حتی توالت وقت خود را اختصاص دهید. سپس در مورد اختراع یا کشف اصلی که جهان را تغییر داد ، بیاموزید. صحنه های روشن و پر از جزئیات و شوخ طبعی را از دوره های مختلف کاوش کنید که باعث بحث و گفتگو می شود و شما را به فکر می اندازد که زندگی در تاریخ چگونه است ، درباره مخترعان باهوش ، اکتشافات تصادفی و اینکه مردم چگونه توانسته اند چیزهای روزمره را بدیهی بدانند ، بیاموزید. صحنه های مفصل و طنزآمیز از دوره های مختلف برای کشف مضامین اصلی علم ، فناوری و اختراع

[ad_2]

source