کتاب Bacon – A Biography of Sir Francis Bacon

[ad_1]

گزارش زندگینامه ویلیامز از سر فرانسیس بیکن برای اولین بار در سال 1933 منتشر شد. این پنج روش عمده تفکر را شناسایی کرد که اعتقاد دارند در اعمال بیکن نفوذ می کند. بیوگرافی ویلیام همچنین شامل عناصر خود بازتاب دهنده بحث کلامی است که نمونه هایی از سبک نوشتاری وی بود. چارلز ویلیامز (1886-1945) متکلم ، نمایشنامه نویس ، داستان نویس و شاعر انگلیسی. به عنوان عضوی از گروه ادبی آکسفورد “Inklings” ، کار وی از حس قوی روایت پشتیبانی می کرد. از نظر ویلیامز ، مبادلات معنوی زیرمجموعه زندگی بود و نوشته های داستانی مسیحی وی مانند هلال ماه به جهنم (1937) پیروان زیادی را برای وی به ارمغان آورد. این اثر کلاسیک اکنون در یک نسخه جدید مدرن و با بیوگرافی مقدماتی ویژه بازنشر شده است.

[ad_2]

source