کتاب Balancing the World : Volume 15

[ad_1]

برخی از ابرقدرت ها پیشگویی کرده اند: “شیاطین فرود می آیند! همه موجودات زنده را بکشید!” آنها بدون روح ، سه ساله و روح در بدن به دنیا می آیند. چشمان خود را باز کنید و جهان را ببینید. ذبح همه جا است! آنها از لحظه تولد مرکز جهان بوده اند و هر نیرویی به دنبال راهی برای کشتن آنها بوده است! تا زمانی که او می خواست از خود محافظت کند و کشت خود را هر چه سریعتر انجام دهد ، مجبور بود به خانواده Zhuo که در شرایط سختی بودند برای کمک به فرار کمک کند. هیولا باشید و دشمن را از کوه ده هزار هیولا بیرون کنید. روحش بود …

[ad_2]

source