کتاب Bama Believer : 40 Days of Devotions for the Roll Tide Faithful

[ad_1]

کیست یک هوادار فوتبال که تیم برنده را دوست نداشته باشد؟ هوادار کیست که وقتی تیمش را پس از باخت از زمین خارج می کند ، دردی برای تیم خود احساس نکند؟ اما آیا می توان برد و باخت بیشتری نسبت به زمین داشت؟ Bama Believer میراث طولانی ، معتبر و سخت جنگ آلاباما را جشن می گیرد. این ارادت چهل روزه باعث دلگرمی هواداران می شود زیرا هر فصل لحظات اصلی فوتبال را زنده می کند. با برجسته کردن یک بازی ، بازی یا موقعیت خاص ، نویسنده و نویسنده ورزش Del Duduit این لحظات مهم را سپری می کند و چیزی عمیق تر به هواداران نشان می دهد. وقتی هواداران از بین نمایش های مهم می روند ، آنها به جشن پیروزی ها و باختها و پذیرفتن یک کتاب مقدس یا درس معنوی فراموش نشدنی ترغیب می شوند.

[ad_2]

source