کتاب Banach Algebras and Applications : Proceedings of the International Conference Held at the University of Oulu, July 3-11, 2017

[ad_1]

جبر Banach یک منطقه چند لایه از ریاضیات است که شاخه های زیادی دارد. با پوشش متنوعی از مدارس مختلفی که روی این موضوع کار می کنند ، این حجم از اقدامات منعکس کننده دستاوردهای اخیر در زمینه هایی مانند جبرهای Banach در گروه ها ، تجزیه و تحلیل هارمونیک انتزاعی ، روش های گروهی ، حساسیت ، تقارن توپولوژیک ، بی نظمی Arens و C • – جبر و سیستمهای دینامیکی ، تئوری اپراتور محلی ، فضاهای اپراتور و گروههای کوانتومی.

[ad_2]

source