کتاب Bandstands : Pavilions for Music, Entertainment and Leisure

[ad_1]

در سال 1833 ، کمیته انتخاب پیاده روی عمومی معرفی شد تا تهیه باغ منجر به استفاده بهتر از یکشنبه ها و جایگزینی لذت های تحقیرآمیز شود. موسیقی به عنوان یک نفوذ اخلاقی مهم و “تزکیه موسیقی” ایمن ترین و مطمئن ترین راه فرهنگ عمومی شناخته می شد ، و این ورود نهایی ارکستر بود که به جنبه مهمی از پتانسیل اصلاح پارک های عمومی تبدیل شد. این کتاب داستان ، تاریخ ، انحطاط و احیای این مجموعه های طراح برای موسیقی را روایت می کند.

[ad_2]

source