کتاب Banks, Liability and Risk

[ad_1]

بانک ها ، مسئولیت ها و ریسک ها ، ویرایش 3 ، یک بررسی از خطرات بانک ها و سایر موسسات وام دهنده است ، زیرا مشکلات این موسسات را به طور معمول با آن روبرو می کند و راه حل های قانونی موجود را با اشاره فراوان به پرونده های قضایی و قضایی برجسته می کند. ماهیت خطرات و تعهداتی که بانک ها در معرض آن قرار می گیرند دائماً در حال تغییر است. این نسخه جدید کاملاً تجدید نظر شده است تا شامل این تغییرات شود ، بنابراین می توانید آخرین مشاوره را به مشتریان و همکاران خود ارائه دهید.

[ad_2]

source