کتاب Baptist Sacramentalism 3

[ad_1]

دو جلد اول مقدسات باپتیست به ایجاد انگیزه در تجدید مقدسات باپتیست ها کمک کرد. طی سالهای گذشته ، این گفتگو شامل طیف متنوعی از صداها و کاوش در طیف وسیع تری از موضوعات است. آیین باپتیست اورشلیم 3 این روندها را نشان می دهد و آنها را در گسترش مداوم الهیات باپتیست مقدس ها متبرک می کند. مقالاتی از محققان اسکاندیناویایی و اروپای شرقی شیوه های شکل گیری راز در اسرار را در زمینه های غیر انگلیسی زبان آشکار می کند. در مقالات دیگر روشهایی که اسرار اندیشه برای پرداختن به س questionsالاتی از معلولیت تا واقعیت مجازی به کار می برد ، توضیح داده شده است. مطابق با جلدهای اول ، اکتشاف مداوم شهادت مقدسین گذشته باپتیست وجود دارد.

[ad_2]

source