کتاب Bases and Foundations of Building Under Reconstruction

[ad_1]

این نسخه انگلیسی متن ، ترجمه شده از روسی ، ترجمه و به روز رسانی شده است. این عناوین شامل مواردی از جمله: دلایل استحکام بخشیدن به پایه ها و پایه های ساختمان ها است. ویژگی ها و پایه های رفتاری ساختمانها در حین کار ؛ تثبیت خاک.

[ad_2]

source