کتاب Basic Process Engineering Control

[ad_1]

این کتاب به معرفی تکنیک ها ، مشکلات و ابزارهای لازم برای مهندسی کنترل فرآیند می پردازد. این شامل دانش عملی ، فن آوری سیستم سنسور ، موتورها ، فن آوری ارتباطات و تدارکات و همچنین طراحی ، ساخت و بهره برداری از سیستم های کنترل است. علاوه بر رشته سنتی مهندسی فرآیند ، نویسندگان همان اصول را در فرآیندهای زیست پزشکی ، تولید انرژی و مدیریت مسائل زیست محیطی اعمال می کنند.

[ad_2]

source