کتاب Basic Sciences in Anesthesia :

[ad_1]

این کتاب درسی جدیدترین دانش مبتنی بر شواهد از علوم پایه بیهوشی را ارائه می دهد. این عناوین از برنامه درسی امتحان علوم پایه هیئت بیهوشی آمریکا (ABA) را شامل می شود ، از جمله آناتومی ، داروشناسی ، فیزیولوژی ، فیزیک در بیهوشی و موارد دیگر. در هر فصل ، نکات کلیدی مطالب را خلاصه می کند و به دنبال آن یک بحث مختصر و مختصر ارائه می شود و در پایان با سوالات چند گزینه ای با پاسخ های اضافی و قرائت های پیشنهادی ارائه می شود. علوم پایه در بیهوشی برای ساکنینی است که تحت بیهوشی پایه ABA قرار می گیرند تا بیهوشی را بررسی کنند و هر متخصص بیهوشی یا کارآموز دیگری که علاقه به موضوع دارد.

[ad_2]

source