کتاب Baskische Tragödie : Luc Verlains vierter Fall

[ad_1]

این آب ها بسیاری از بسته های سواحل آکویتن را که پر از خالص ترین کوکائین است ، از بین بردند. کودک خردسال آن را امتحان می کند – و به کما می رود. کمیسار لوک ورلین پرونده را تحقیق می کند تا زمانی که نامه مرموز باسک را دریافت می کند. لاک به جنوب راه می یابد و ناگهان خود را در آن طرف می یابد. وی ، از همه ، به ظن قاچاق مواد مخدر – و سو urgent ظن فوری به قتل دستگیر شد. چه کسی با کمیساریا بد بازی می کند؟ لاک پس از فرار از پلیس در آن طرف مرز اسپانیا ، چاره ای ندارد: او مجبور است یک روانپزشک محبوب بازی کند. شکار لاشخورهای اهریمنی از خیابان های باریک سن سباستین و فراتر از طوفانی اقیانوس اطلس آغاز می شود. لاک برای خنثی کردن نقشه مردی که می خواهد به هر قیمت انتقام بگیرد ، باید همه چیز را روی یک کارت بگذارد.

[ad_2]

source