کتاب Bauwirtschaft und Baubetrieb : Technik – Organisation – Wirtschaftlichkeit – Recht

[ad_1]

نسخه سوم کار استاندارد در مهندسی عمران دانش بنیادی را به روشی فشرده ، کامل و مدرن معرفی می کند. این راهنما با استانداردها و دستورالعمل های فعلی و همچنین تغییر اهداف و ارزش ها سازگار است و به عنوان کتابی برای دانشجویان و مرجعی برای پزشکان طراحی شده است. این دانش تخصصی و روش شناختی در مورد صنعت ساخت و ساز در زمینه مدیریت اقتصادی و تجاری ، در مورد مدیریت شرکت ، توسعه پروژه ، املاک و مستغلات و مدیریت پروژه از جمله مدیریت تکمیلی ، در مورد قانون ساخت و ساز خصوصی و همچنین عملیات ساخت و ساز و مهندسی فرآیند ساخت را انتقال می دهد.

[ad_2]

source