کتاب Bazaar of the Bizarre

[ad_1]

در Plaza of Dark Delights ، که در هفت بلوک جنوب دروازه مارش واقع شده و از چشمه فراوانی تاریکی تا حرم Black Maiden امتداد دارد ، چراغ های فروشگاه بیش از درخشش ستاره های چشمک می زند. فروشندگان مواد مخدر ، عتیقه جات و فروشندگان خیابانی غرفه ها و مکان های نشیمن خود را با آتش روباه ، کرم های درخشان و گلدان های آتش نشانی با پنجره های کوچک کوچک روشن می کنند و آنها تقریباً مانند ستاره هایی که تجارتشان را اداره می کنند تجارت خود را بدون سکوت انجام می دهند.

[ad_2]

source