کتاب Be More Snoopy

[ad_1]

با قدرت مثبت از بلوز دور شوید ، آیا دنیا شما را به سمت پایین سوق می دهد؟ برای یافتن پوشش نقره ای آن ابر تلاش می کنید؟ بهترین پنجه خود را جلو بگذارید و از خود بپرسید ، “اسنوپی چه خواهد کرد؟” بیاموزید که مانند معروف ترین بیگل در جهان باشید. شادی را در آغوش بگیرید ، در مقابل دوستان خود بایستید ، راه را هدایت کنید و هر کجا که بروید شادی را گسترش دهید. با کارهای هنری مصور اصلی همراه با زیرکی و توصیه های خردمندانه ، Be More Snoopy هدیه مناسبی برای دوستان ، خانواده و همکارانی است که به راهنمایی در مورد چگونگی استفاده حداکثری از هر موقعیتی نیاز دارند © 2020 Peanuts Worldwide LLC

[ad_2]

source