کتاب Be Strong, Be Wise: The Young Adult’s Guide to Sexual Assault Awareness and Personal Safety

[ad_1]

قوی باشید ، عاقل باشید به جوانان بیاموزید چگونه از خود در برابر سو abuse استفاده جنسی محافظت کنند. در Stay Strong، Be Wise ، درمانگر و مدافع جوانان Amy Carpenter کلیه اطلاعات جوانان را برای کاهش خطر (در حالی که سرگرم می شوند!) نیاز دارند. از ابزارهای ایمی برای احساس اطمینان در جمع ، چه در محوطه دانشگاه ، در یک مهمانی ، باشگاه ، یک قرار ملاقات یا یک شب در شهر ، استفاده کنید. با پایان Be Strong، Wise، جوانان می آموزند که چگونه: با دوستانشان یک سیستم ایمنی ایجاد کنند که خطر را کاهش دهد. رابطه جدید درک نقش های جنسیتی در رابطه با ایمنی در صورت حمله به آنها پاسخ دهید

[ad_2]

source