کتاب Beacon Fire and Shooting Star: The Literary Culture of the Liang (502–557)

[ad_1]

سلسله لیانگ (502-557) یکی از درخشان ترین و خلاقانه ترین دوره های تاریخ چین و یکی از کم ارزش ترین و اشتباه ترین دوره ها است. تحت لیانگ ، فعالیت های ادبی ، مانند نوشتن ، ویرایش ، نویسندگی و فهرست نویسی ، در مقیاسی بی سابقه دنبال می شد ، با این حال آثار این دوران اغلب به عنوان یک مجسمه کنار گذاشته می شوند ، چیزی بیش از معرفی کم عمق جلال های دوران. زبانه. این کتاب اختصاص داده شده به قرار دادن فرهنگ ادبی این دوران است – نه تنها خود آثار ادبی بلکه روند فیزیکی تولید ادبی مانند کپی و انتقال متن. فعالیت هایی مانند گردآوری کتاب ، گردآوری ، فهرست بندی و اشکال مختلف کمک هزینه های ادبی. و تعامل پیچیده بین دین ، ​​به ویژه آیین بودا ، و ادبیات. هدف آن کشف تأثیر ساختار اجتماعی و سیاسی بر دنیای ادبیات است.

[ad_2]

source