کتاب Bearbeitungsentgelte in Unternehmerdarlehensvertraegen : Eine Untersuchung der AGB-Kontrolle von Entgeltklauseln im unternehmerischen Geschaeftsverkehr unter besonderer Beruecksichtigung der BGH-Urteile vom 04.07.2017 – XI ZR 562/15 und XI ZR 233/16

[ad_1]

دادگاه فدرال دادگستری در دو رای در 4 جولای 2017 ، بند قرارداد مورد توافق بین بانک ها و شرکت ها را در مورد “هزینه پردازش برای عقد قرارداد” بی اثر اعلام کرد با توجه به کاربرد گسترده این بندها در تأمین مالی شرکت ها و تصویب طولانی مدت آنها بر اساس دادرسی قضایی ، این تصمیم عواقب گسترده ای دارد. در این زمینه ، نویسنده توضیح می دهد که هنوز هم یک نیاز عملی به توافق نامه قانونی برای کارمزد بانکی وجود دارد. وی با استفاده از مثال بندهای پاداش ، نشان می دهد که کنترل شرایط و ضوابط عمومی در مشاغل شرکتی به ساختارهای انعطاف پذیر و استاندارد متفاوت تفسیر متکی است.

[ad_2]

source