کتاب Beatrix Potter, Scientist

[ad_1]

همه بئاتریکس پاتر را به عنوان خالق داستان های پیتر خرگوش می شناسند. اما قبل از آن ، او یک دختر دانشمند بود. در زمان کودکی ، بئاتریکس نمونه هایی از طبیعت را جمع آوری کرد. او در دوران جوانی یک قارچ شناس آماتور بود و تحقیقات خود را در مورد قارچ و سایر قارچ ها به متخصصان برجسته انگلیس ارائه می داد. مانند بسیاری از زنان زمان خود ، او توسط جامعه علمی شناخته نشده بود ، اما چشم مشتاق او برای مشاهده او را به سمت یک حرفه مشهور به عنوان یک هنرمند و داستان نویس سوق داد. نویسنده دوست داشتنی این داستان الهام بخش کتاب مصور را روشن می کند.

[ad_2]

source