کتاب Beau's Baby

[ad_1]

ژاک رومانو پس از کشته شدن یک مرد در حین انجام وظیفه ، متوجه می شود که همسر غمگین اولین عشق او در هنگام زایمان درگذشته است و معشوق سابق او نیز خود را کشته و فرزند بیمار آنها را به جک واگذار کرده است. کارلو دل مونت نه ماه است که جک را دنبال می کند و کودک را – به طور خلاصه ایزابلا ، بلا – به عنوان فرصتی برای آوردن جک به خانه اش و همچنین تختخوابش برای همیشه می بیند. این دو نفر با کمک دوستان و خانواده بزرگ کارلو ایتالیایی خدمات خانه داری را راه اندازی کردند. سپس بلا کوچولو به دلیل فاقد مصونیت در برابر بیماری های دوران کودکی ، تحت مراقبت های ویژه قرار می گیرد ، بنابراین آیا جک و کارلو می توانند راهی برای ایجاد این رابطه جدید پیدا کنند؟ به عنوان شریک زندگی ، همسر ، پدر و مادر؟ آیا این دو پیوند محکم تری … و خانواده قوی تری خواهند داشت؟

[ad_2]

source