کتاب Beautiful Creatures Complete Gift Set

[ad_1]

سری پرفروش ترین موجودات دوست داشتنی توسط کامی گارسیا و مارگارت استول را در این مجموعه کامل کتاب الکترونیکی کشف کنید که شامل: موجودات زیبا ، تاریکی زیبا ، آشفتگی زیبا ، رستگاری زیبا. هیچ حیرت و شگفتی در شهرستان گاتلین رخ نداد. حداقل ، این چیزی است که من فکر کردم. معلوم شد که دیگر نمی توانم اشتباه کنم ، اتان وات قبلاً به گاتلین ، شهر کوچک جنوبی که همیشه به آن خانه می گفتند ، به عنوان مکانی فکر می کرد که هیچ چیز تغییر نکرده است. سپس او تازه وارد مرموز لنا دوشان را ملاقات می کند ، که دنیایی مخفی را فاش می کند که در آن نفرین خانواده لنا از ابرقهرمانان قدرتمند برای نسل ها است. در معرض دید. جهانی که در آن حوادث جادویی غیرممکن رخ می دهد و زندگی را تغییر می دهد. گاهی زندگی به پایان می رسد.

[ad_2]

source