کتاب Becoming a Helper, Edition 8

[ad_1]

با توجه به سابقه کار در حرفه های کمکی؟ کوری و کوری دستیار شوید ، چاپ هشتم ، باید بخوانید! با بهره گیری از سالها تجربه در کلاس و تمرینهای واقعی ، نویسندگان بر روی مبارزات ، اضطرابها و تردیدهایی که دانش آموزان معمولاً در مسیر دستیابی م effectiveثر قرار دارند ، تمرکز می کنند. این کتاب مروری بر مراحل فرآیند کمک به شما می دهد زیرا مهارت ها و دانش لازم برای تبدیل شدن به یک دستیار حرفه ای موفق را برای شما فراهم می کند. نویسندگان با تأکید بر خوداندیشی ، بینشی صریح در مورد خواسته ها ، تنش ها و چالش های این رشته را به شما می دهند – به شما کمک می کنند تا تعیین کنید آیا شغل در حرفه های کمکی گزینه درستی برای شماست. علاوه بر این ، MindTap راه حل های یادگیری دیجیتال را در هر مکان و هر زمان برای کمک به شما در دستیابی به حداکثر موفقیت در دوره خود فراهم می کند.

[ad_2]

source