کتاب Becoming the Empress: Golden Finger Set Under My Bed : Volume 2

[ad_1]

پس از اینکه راشوانگ به ملتی تبدیل شد ، او در حالی که از خواب بیدار شد دوازده ساله بود در رنج و عذاب بی پایان جان خود را از دست داد ، اما هر شب او برای یک ژنرال که یک ژنرال در جنگ بود به یک اسب سفید تبدیل می شد و یکی از خانم های او سعی می کرد این روند را تغییر دهد. تا آخر عمر او سعی داشت جلسه را هر روز عوض کند اما نه هر روز کاخ رویای پروانه ژو یا پروانه رویایی ژوانگ ژو برای محافظت از خانواده اش دادخواست داد و آماده ازدواج با پسر مارگرافین بود که هرگز فکر نمی کردم او دختر رویایی باشد ، تنها آرزوی آنها در این زندگی این بود که یک زن و شوهر برای زندگی و برای همیشه باشند

[ad_2]

source