کتاب Becoming.

[ad_1]

همه می فهمند که زندگی دشوار است ، اما عشق به خود و فداکاری همیشه کلید آن خواهد بود. این اولین مجموعه شعر زیبا و با محوریت مضامین فمینیسم ، جنسیت ، نژاد و سلامت روان است. بیش از 100 شعر از رنادا ویلیامز سلامی کوتاه ، شخصی و احساسی بر چیزهایی است که ما را متفاوت می کند و جشن همه چیزهایی است که ما را به هم شبیه می کند. سفری در زندگی ، عشق ، از دست دادن و شدن. این به خواننده یادآوری می کند که همیشه انتهای تونل نور است.

[ad_2]

source