کتاب Begabungsförderung im Landesjugendorchester

[ad_1]

بنیاد ارکستر جوانان دولتی ابزاری مهم برای تشویق نوازندگان جوان است. این فرصت را به ویژه نوازندگان جوان با استعداد فراهم می کند تا طیف گسترده ای از تجربه را در کارهای حرفه ای ارکستر به دست آورند ، موسیقی را در سطح بالا ایجاد کنند و مهارت های خود را در کنسرت های عمومی ارائه دهند. مطالعه حاضر برای اولین بار بررسی می کند که اعضای سابق ارکستر جوانان دولتی در برلین چه کسانی شده اند ، در چه مسیرهای شغلی گام برداشته اند و چه مشارکتی در ارکستر جوانان دولتی در رابطه با مشاغل موسیقی و رشد شخصی دارند.

[ad_2]

source