کتاب Begegnungen in der Nacht : Eine Beziehungsgeschichte für alle Fälle

[ad_1]

شبی که همه چیز را عوض می کند کلودیا و پیتر کاملاً طبیعی ازدواج می کنند. آنها نزاع و درخشش می کنند. با این حال ، آن شب اختلافات به قدری بالا گرفت که پیتر سوار ماشینش شد و از آنجا دور شد. این احساسات آزار دهنده پیتر است که او را از همسرش دور می کند. هر دو به طور غیر منتظره و مستقل از یکدیگر در آن شب با هم دیدار کردند. با خود روبرو می شوید و دیدگاه جدیدی از زندگی خود کسب می کنید. آنها می فهمند که نمی توانند تعارض خود را با جرم ، خود ترحم و تسلیم حل کنند. ناگهان همه چیز ممکن شد که قبلاً غیرممکن به نظر می رسید. نتیجه یک دیدگاه جدید از همبستگی آنها است. سه پسر او نیز با برخوردهای آن شب تغییر کردند. یک داستان هیجان انگیز که آنچه را که قطعاً باید در مورد روابط بدانید ، روشن می کند.

[ad_2]

source