کتاب Begging for Change

[ad_1]

آیا طمع در ژن های تمشک هیل وجود دارد؟ در این دنباله کتاب Coretta Scott King Honor Book Money Hungry ، یک بار دیگر خانه بی خانمان Raspberry Hill نذر می کند که دیگر هرگز در خیابان ها به سرانجام نرسد. یک سال می شود که مادر تمشک پول زحمتکش را مانند سطل آشغال از پنجره به بیرون پرت می کند ، بنابراین پول تمشک برابر با ایمنی و تعادل است. و آنها مصمم به انجام هر کاری برای تحقق آن هستند. اما هنگامی که یک نوجوان از یک محله آشفته به مادر خود حمله می کند و پدر معتاد به مواد مخدر تمشک برمی گردد ، تمشک از تغییر زندگی خود ناامید می شود و در نهایت کار غیر قابل تصوری را انجام می دهد ، که ممکن است دوستی های او را از بین ببرد و عزت نفس خود را در طول راه از دست بدهد. آیا تمشک قبول دارد که هیچ چیز خوبی از پول بد حاصل نمی شود؟ یا قرار است او راه پدرش را دنبال کند؟

[ad_2]

source