کتاب Beim nächsten Mann bleib ich solo

[ad_1]

او آلبرت ممنوعه را از نظر احساسی ترک کرد – همانطور که سی سال پیش وقتی عاشق سخنران خود به عنوان یک دانشجو شد ، این کار را کرد: “با پسر بعدی همه چیز فرق خواهد کرد.” در آن زمان ، او دوباره به دستیار دکتر آلبرت بازگشت … پس از یک دوره طولانی ازدواج ، با این حال ، او اکنون می خواهد یک خط بکشد. کنستانز از اول شروع می کند! آیا این بار موفق به پریدن خواهید شد؟ فمینیست جسور و با اعتماد به نفس کنستانز و شیلبرگر تجسم نسلی “آزاد شده” از زنان در گذار بین وابستگی و استقلال هستند.

[ad_2]

source