کتاب Being Reverend : A Diary

[ad_1]

مت وودکاک با این دنباله به پرفروش ترین “تبدیل شدن به احترام” بازگشت. سفر مت را دنبال کنید زیرا کار در یکی از قدیمی ترین و بزرگترین کلیساهای هال آغاز می شود. سایه ای از آنچه در گذشته بود ، با استخر کوچک و قبض های عظیم که باید پرداخت شود. اضافه شدن مت تاجر (و تا حدودی سکسی) به صف روحانیت آخرین سنگ اندازی برای این نهاد 700 ساله است. اما آیا مت آماده انجام چنین کار اول دشواری است؟ آیا گله جدید او – یا همسران جدیدش – برای گردباد قریب الوقوع آماده است؟ و آیا مت می تواند بدون تخریب زندگی خانگی خود در این بینش ، چشم انداز خود از یک کلیسای شکوفا را درک کند؟ همانطور که این یادداشت های واقعی نشان می دهد ، زندگی مت کمبگل می تواند زندگی فریبنده ، خنده دار و جذابی باشد.

[ad_2]

source