کتاب Belgrade Charm : Guide And Conversations In Serbian Language

[ad_1]

تقدیم به بلگراد: برخی از سالهای خود را صرف کردید و نامه به نامه شروع به پیوستن به جهانیان کردید. Sanja: اولین کتاب راهنما که کاملاً به خط سیریلیک و لاتین نوشته شده است. برای درک بهتر زبان بلکه نوشتار رسمی صربی ، سیریلیک ، به مکان های تاریخی و تفریحی ، مکالمات شدید ، تلفظ ساده و دستور زبان بروید. مومو کاپور ، داستان نویس و نقاش بزرگ صربستانی درباره بلگراد گفت: “بلگراد در بلگراد نیست ، زیرا بلگراد در واقع یک شهر نیست ، بلکه یک استعاره از زندگی است.” تنها کاری که شما باید انجام دهید تماشای سر خوردن شب زیر پوست روز و بالعکس و کشف بلگراد است که هرگز انتظار آن را ندارید.

[ad_2]

source