کتاب Bent Not Broken

[ad_1]

استفانو روسی آرزوی آرامش فضایی مرموز – در عین حال دست نیافتنی – را دارد. اما آیا او می پذیرد کسی که او را به آنجا می برد مرد باشد؟ ریکو تاو از یافتن جایگزینی برای تکمیل او منصرف شده است. او به تظاهرات در BDSM Club The Edge ادامه خواهد داد. او به طور قطع وقت کافی برای یک مرد کاتولیک بسته و مبتلا به بیوفوبیای داخلی را ندارد … و با این حال نمی تواند از استفانو محافظت کند و آنچه را که نیاز دارد به او بدهد. سابقه سو abuse استفاده جسمی و جنسی باعث می شود استفانو از گنجه خارج نشود و قطعاً ریکو دیگر برنخواهد گشت. شاید وقت گذاشتن برای مدت شش ماه برای بررسی خواسته های آنها برای جلب رضایت هر دو کافی باشد. یا ممکن است قلب آنها را بشکند. استفانو برای تصاحب آینده خود با مردی که عاشقش خواهد بود ، باید از دردهای گذشته خود عبور کند و به تنهایی قادر به انجام این کار نخواهد بود.

[ad_2]

source