کتاب Beria : Stalin's First Lieutenant

[ad_1]

این اولین زندگی نامه جامع از لاورنتی بریا ، رئیس بدنام پلیس استالین و برای سالها قوی ترین ستوان او است. بریا همیشه نماد تمام شرورهای استالینیسم بوده است ، وهمه مردم را در غرب و اتحاد جماهیر شوروی سابق آزار می دهد. با این حال ، از آنجا که مخالفان سیاسی وی پس از دستگیری و اعدام چشمگیر او در سال 1953 ، نام وی را از حافظه عمومی حذف کردند ، درباره زندگی طولانی و پر سر و صدا او چیزهای کمی منتشر شده است.

[ad_2]

source