کتاب Best Bucket Filler Ever! : God's Plan for Your Happiness

[ad_1]

بر اساس مجموعه پرطرفدار پر کردن کتاب سطل ، خوانندگان خدا را به روشی جدید – به عنوان بهترین پرکننده سطل تاکنون – تجربه خواهند کرد. با آگاهی از عشق خدا به آنها ، خوانندگان الهام می گیرند: • تمام تلاش خود را بکنید تا با همه با همان مهربانی و احترام مورد نظرشان رفتار کنید. • برای ایجاد یک حلقه فراگیر از عشق ، نور ، آرامش ، شادی ، دوستی و مهربانی با هم کار کنید. خوانندگان بلافاصله احساس می کنند با یک خدای مهربان ارتباط دارند که آنها را با یک سطل نامرئی برای حمل خوشبختی آنها آفریده است. با دانستن اینکه هر شخصی فرزند گرانقدر خدای مهربان است ، خوانندگان در هر سنی می آموزند که با اقدامات نرم خود قدرت پر کردن سطل ها را دارند … و سطل خود را نیز پر می کنند!

[ad_2]

source