کتاب Best of Today's Movie Hits Easy Piano Songbook

[ad_1]

(کتاب آهنگ آسان پیانو). پیانیست های تازه کار عاشق پخش آهنگ های معاصر مورد علاقه خود از فیلم ها با این مجموعه از 20 تنظیم آسان پیانو با شعر هستند! آهنگ ها عبارتند از: The Ballad of the Lonesome Cowboy (از داستان اسباب بازی 4) • Crazy Little Thing Called Love (از Bohemian Rhapsody) • Downton Abbey (موضوع) • Elastigirl Is Back (از Incredibles 2) • یک میلیون رویا (از بزرگترین نمایشگر) ) (• کم عمق (از بدو تولد یک ستاره) • همسایه نبودن من (از یک روز خوب) • دیروز • آهنگ شما (از فیلم Rocketman) • و موارد دیگر.

[ad_2]

source