کتاب Best Road Trip Jokes Ever : Jokes for Kids

[ad_1]

چه موقع ماشین مثل قورباغه است؟ وقتی قورباغه است ، کک ها چگونه از یک مکان به مکان دیگر منتقل می شوند؟ با پیاده روی ، دفعه دیگر که قصد یک اتومبیلرانی طولانی را دارید ، این کتاب شوخی جالب را برای بچه ها تهیه کنید که در حالی که سفر جاده ای خانوادگی خود را سرگرم می کنید ، با صدای بلند می خندد! شما در سفری آرام قرار دارید. با جوک و جناس خنده دار برای بچه ها که مطمئناً باعث ایجاد ضربه های ناگهانی برای شما می شود ، شما برای کیلومترها لبخند آماده هستید. توجه: بهتر است این جوک ها را با صدای بلند برای همه افراد داخل ماشین بخوانید. هدفون های حذف صدا مجاز نیستند!

[ad_2]

source